Dokument podróży Pawła Dąbrowskiego

Urząd Emigracyjny, Szwecja

Title: Dokument podróży Pawła Dąbrowskiego

Author: Urząd Emigracyjny, Szwecja

Type: Archiwalia

Object identifier: MHŻP-B844

Provenance: Szwecja

Date: 1969

Medium: papier, płótno, tektura

Technique: druk

Dimensions: 14,9 x 10,7 cm

Object description

Dokument podróży Pawła Dąbrowskiego, wydany w Szwecji w 1969 roku. Zawiera 32 strony. Na pierwszej znajdują się podstawowe dane osobowe posiadacza, na stronie trzeciej wklejone jest zdjęcie. Na kolejnej stronie wpisana jest po szwedzku i angielsku informacja o krajach, w których dokument obowiązuje: Wszystkie kraje poza Polską. Dokument to tak zwany paszport genewski. Został wydany na mocy Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców. Zgodnie z treścią Konwencji, uchodźcą jest osoba, która „na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie chce lub nie może korzystać z ochrony tego państwa (….)”.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historii Żydów Polskich

Tags: marzec '68, emigracja