Odwołanie do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego

Stanisław Nadzin

Title: Odwołanie do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego

Author: Stanisław Nadzin

Type: Archiwalia

Object identifier: MHŻP-B782/6a-b

Creation location: Warszawa

Previous owner purchase location: Warszawa

Date: 1968

Medium: papier

Technique: maszynopis

Dimensions: 29,9 × 20,9 cm

Object description

Maszynopis odwołania Stanisława Nadzina do decyzji Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego w sprawie nałożenia kary nagany z ostrzeżeniem za „zajęcie w okresie konfliktu bliskowschodniego antypartyjnej, proizraelskiej postawy”. Stanisław Nadzin zaprzecza oskarżeniom o postawę proizraelską. Wspomina pozytywną ocenę swojej postawy politycznej i partyjnej oraz wymienia pełnione przez siebie funkcje. Stanisław Nadzin, urodzony w 1914 roku, w 1936 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako urzędnik, zajmował się również publicystyką, wydał między innymi zbiór słuchowisk „Teatr wyobraźni” (1938). W czasie wojny służył w 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, był też redaktorem gazety „Żołnierz Wolności”. W latach 1946-50 był attaché wojskowym w Sztokholmie. Działał w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jego żoną była Wanda Gojawiczyńska, córka Poli Gojawiczyńskiej. Mieli syna, Jacka.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: domena publiczna

Tags: Marzec ’68, Wojsko Polskie