Central Judaica Database

Show description | Show all images

Akt ślubu

Grupa/Wytwórnia Urząd Metrykalny w Bolechowie

Is part of: Pamiątki rodzinne Mozesa Chaima Eichela

Aggregate description

W dokumentach Mozesa Chaima Eichela, które znajdują się w tym zespole, widnieje także nazwisko Hausman/ Hausmann. Eichel urodził się w Bolechowie 2 stycznia 1899 jako syn Daniela i Reizli Ruchli Eichel.

Title: Akt ślubu

Author: Grupa/Wytwórnia Urząd Metrykalny w Bolechowie

Type: Dokumenty imienne

Object identifier: MHŻP-D67/8

Medium: papier

Technique: rękopis ; klejenie ; druk barwny

Dimensions: 30 cm x 21 cm

Object description

Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa Mosesa Eichela i Tauby z domu Ellendman. ; Odręcznie zapisana czarnym atramentem karta. Treść zaświadczenia (interpunkcja oryginalna): ; Rzeczpospolita: Polska. Powiat: Dolina. ; Województwo: Stanisławowskie. Okręg Metrykalny: Bolechów. ; Zaświadczenie. ; [poniżej tytułu dokumentu, po lewej, znaczek opłaty stemplowej z godłem Polski oraz pieczęć: PROWADZĄCY MERTYKI IZRAELICKIE W BOLECHOWIE, nachodzące na pierwsze słowo właściwej treści dokumentu] ; [Ze(?)] strony Urzędu metrykalnego izraelickiego w Bolechowie stwierdza się, że Moses Chaim Eichel, urodzony dnia 2. stycznia 1899 w Bolechowie, syn Daniela i Reizli Ruchli Eichel, zawarł ustawowy ślub z Taubą Ellendman, urodzoną dnia 16. lipca 1896 w Bolechowie, córką Hersza i Małki Ellendman, dnia 26./:dwudziestego szóstego:/ października 1927/: tysiąc dziewięćsetnego dwudziestego siódmego roku:/ w Bolechowie: [dalsza część wersu wykreślona w celu uniemożliwienia ewentualnych dopisków] ; W Bolechowie, dnia 26. października 1927. ; [poniżej pieczęć jw. i nieczytelny podpis, z dopiskiem poniżej: „Prow. metryki”]

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Similar objects