Central Judaica Database

Show description | Show all images

"""Dziwne wydarzenie"""

George Zielezinski

Title: """Dziwne wydarzenie"""

Author: George Zielezinski

Type: Dzieła Sztuki

Object identifier: MŻIH A-1474/24

Medium: papier

Technique: reprodukcja

Is part of collection: Żydowski Instytut Historyczny

Category: Dzieła Sztuki

Similar objects