Central Judaica Database

Show description | Show all images

Akt ślubu

Grupa/Wytwórnia Urząd Metrykalny Izraelicki w Krakowie

Is part of: Pamiątki rodzinne Bronisława Ledowskiego

Aggregate inventory number: MHZP-D54/11-32

Aggregate description

Bronisław Ledowski urodził się w Krakowie w 1936 r. Jego ojciec nazywał się Józef Leider, zmienił nazwisko rodowe na Ledowski. Matka miała na imię Sabina, nazwisko panieńskie: Schneeweiss.

Title: Akt ślubu

Author: Grupa/Wytwórnia Urząd Metrykalny Izraelicki w Krakowie

Type: Dokumenty imienne

Object identifier: nr depozytu : MHŻP-D54/29

Date: 24/10/1930

Medium: papier ; pieczętny

Technique: rękopis ; druk ; pieczęć

Object description

Metryka ślubu Sabiny i Josefa Leidera. 1 karta druku szablonowego z uzupełnieniami odręcznymi (czarny atrament) i pieczątkami; znaczek opłaty stemplowej. Na stronie verso poświadczenia o dokonaniu odpisów z tego dokumentu. Na stronie recto: ; W lewym górnym rogu adnotacja: „Folio 79”, obok pieczątka fioletowa prostokątna: Rzeczpospolita Polska/ Województwo Krakowskie/ Powiat Krakowski/ Miejscowość: Kraków. Poniżej pośrodku tytuł: „METRYKA ZAŚLUBIN”, a poniżej informacja: „Wyciąg z metryki zaślubin z roku 1930 izraelickiego okręgu metrykalnego w Krakowie”. ; Poniżej dane dotyczące narzeczonych i ślubu – w tabeli z siedmioma kolumnami. Pierwsza wskazuje liczbę porządkową (metryki): 314. Druga zawiera informacje dotyczące narzeczonego (wg wymagań wyszczególnionych w nagłówku kolumny: „Imię i nazwisko, miejsce urodzenia, zatrudnienie, miejsce zamieszkania, numer domu, niemniej imiona, zatrudnienie i miejsce zamieszkania jego rodziców”): ; „Józef Leider/ lekarz weterynaryjny, urodzony 22. października 1906 roku w Radziechowie i tam zamieszkały, syn Salka Leidera urzędnika notarjalnego w Radziechowie i żony jego Ernestyny z Ungerów”. ; W części kolumny przeznaczonej na wskazanie wieku narzeczonego: lat – dwadzieścia trzy, miesięcy – jedenaście i pół; stanu: wolny (wpis „wolny” pod nagłówkiem „wolny”; brak adnotacji pod nagłówkiem „wdowiec”). ; Trzecia kolumna zawiera informacje dotyczące narzeczonej (wg wymagań wyszczególnionych w nagłówku kolumny: „Imię i nazwisko, miejsce urodzenia, niemniej imiona, zatrudn., miejsce zamieszkania i numer domu jej rodziców”): ; „Sabine Louise Schneeweiss/ urodzona 29. stycznia 1902 w Jarosławiu, zamieszkała w Krakowie pod l. 21, ul. Siemiradzkiego, córka zmarłego Boesa Schneeweissa i żony jego Feigi Rezy z Czusteinów[?]”. ; W części kolumny przeznaczonej na wskazanie wieku: lat – „dwadzieścia ośm”, miesięcy – „ośm i pół”; stanu: „wolna” (wpis „wolna” pod nagłówkiem „wolna”; brak adnotacji pod nagłówkiem „wdowa”). ; Czwarta kolumna, dotycząca zaślubin, zawiera kolumny: dzień, miesiąc, rok, miejsce – szesnastego/ października/ 1930 trzydzieści/ Kraków. ; Kolumny czwarta i piąta – „Własnoręczny podpis” (poniżej dopisek: „z wymienieniem miejsca zamieszkania”). Czwarta dotyczy podpisu: „funkcjonującego przy zaślubinach rabina (szkolnika)” – wymieniony jako podpisany Józef [drugie imię nieczytelne] Komilis[? – uszkodzenie papieru w miejscu ostatnich liter]/ rabin z Krakowa, piąta – „świadków i ich zatrudnienia”: Simon Tauberfeld [?] i Salomon Hamfeld [?] z wymienieniem miejsca zamieszkania/ szkolnicy z Krakowa. ; Ostatnia, siódma kolumna, zatytułowana „Uwaga” – z wpisem: „2 metryki urodzin. Okazano w Rabinacie zaświadczenie wojsk. z urzędu[?] we Lwowie z S[lub 5, kolejna cyfra bądź liczba nieczyt.] 6/6.1929. Z.88576[lub b]. Świadectwo zapowiedzi z Radziechowa. Zapowiedzi głoszono: 27/9, 2/X i 4 /X. 1930 zobacz [nieczyt.] zap 25[?].244.poz.970. ; Pod tabelą napis: „Zgodność powyższego wyciągu z księgą metrykalną poświadcza się niniejszem.” Obok znaczek opłaty stemplowej wartości 1 złotego, z pieczątką fioletową okrągłą z herbem Krakowa: PROWADZĄCY METRYKI IZRAELICKIE W KRAKOWIE. Częściowo na znaczku podpis pod miejscem i datą sporządzenia odpisu: Kraków dnia 24. października 1930 [podpis odręczny nieczytelny]. ; Depozyt w kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Similar objects