Central Judaica Database

Show description | Show all images

Détresse

Izaak Celnikier

Is part of: Teka grafik "La Mémoire Gravée"

Aggregate inventory number: MHZP-A74/1-27

Aggregate description

Teka grafik "La Mémoire Gravée" / "Pamięć rytowana" zawierająca 23 prace Izaaka Celnikiera oraz dwie strony tytułowe i jedną końcową. Prace ponumerowane, zatytułowane i podpisane przez artystę znajdują się w płóciennej tece z drukowanym tytułem na przedniej okładce. Opatrzone są wstepem autorstwa André Schwartzbart i Elisabeth de Fontenay w języku angielskim i francuskim. Egzemplarz teki nr VIII z limitowanego nakładu 25 tek sygnowanych i numerowanych cyframi rzymskimi (numer egzemplarza EA VIII/XXV). Na stronie tytułowej dedykacja od Izaaka Celnikiera dla Teresy Mellerowicz-Gelli i Aleksandra Gelli. Teka znalazła w zbiorach Muzeum Historii Żydów Polskich dzięki darowi Teresy Mellerowicz-Gelli, malarki i projektantki graficznej przyjaźniącej się z artystą. Prace z teki La Mémoire Gravée reprezentują tematykę związaną z wydarzeniami w gettcie w Białymstoku oraz doświadczeniami obozowymi artysty.Izaak Celnikier (1923-2011) - malarz, grafik i rysownik. Jako dziecko był wychowankiem Domu Dziecka prowadzonego przez Janusza Korczaka. Na początku wojny uciekł z matką i siostrą Sarą do Białegostoku. Tam poznał artystów tworzących w Domu Narodowo Tworczestwa. Pod ich okiem uczył się malarstwa. Byli to m.in. Efraim i Menasze Seidenbeutel, Gina i Abraham Frydman, Stanisława Cetnerszwerowa, Chain Uryson. W 1941 roku osadzony w gettcie białostockim, gdzie pracował w stolarni i atelier kopistów niemieckiego przemysłowca Oskara Steffena. Po likwidacji getta trafiał kolejno do obozów Stuthoff, Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Sachsenhausen, Flossenbürg i Dachau. Zanim w 1952 roku powrócił do Warszawy został osadzony w obozie sowieckim w Sumperku, skąd uciekł do Białegostoku, a następnie do Pragi, gdzie studiował w Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej pod kierunkiem malarza i grafika Emila Filli. Pełnił znaczącą rolę w powojennym warszawskim środowisku artystycznym. W 1955 roku w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów współorganizował Ogólnopolską Wystawę Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w Arsenale. W 1957 wyjechał na stypendium do Paryża, a w następnym roku podjął decyzję o stałym pobycie we Francji. Wystawiał w muzeach i galeriach europejskich, w Polsce pozostając zapomnianym. Od 1968 roku zaczął tworzyć grafiki, głównie w technice akwaforty uzupełnianej akwatintą i suchą igłą oraz miedziorytem, w których odtwarzał rzeczywistość getta i obozów zagłady odwołując się do własnych doświadczeń. Część z tych scen składa się na tekę wydaną w 1990 roku w paryskim atelier Georges Leblanc.

Title: Détresse

Author: Izaak Celnikier

Type: Dzieła sztuki; Grafika

Object identifier: MHZP-A74/6

Provenance: Francja, Paryż, Atelier Georges Leblanc

Date: 1973-1990

Medium: papier czerpany/farba drukarska

Technique: akwaforta

Dimensions: odcisk: wys. 30 cm, szer. 39,6 cm; papier: wys. 50 cm, szer. 66 cm

Object description

Grafika "Détresse" / "Rozpacz" należy do teki "La Mémoire Gravée" nawiązującej tematyką do osobistych doświadczeń artysty. Kompozycja wielofigurowa, dynamiczna. Wrażenie ruchu budowane przez zastosowanie rozchwianej, zwielokrotnionej linii. Przedstawione postaci tworzą grupę ciał stłoczonych w różnych pozach. Niektóre sylwetki pozbawione są cech ludzkich, szczegółów twarzy. W centrum stoi odwrócona plecami postać w mundurze. Kieruje się do kobiety po lewej. To prawdopodobnie Gina Frydman, malarka, przyjaciółka artysty, która zginęła w białostockim gettcie podczas formowania transportu do obozu. Grafika wykonana czarną farbą w technice akwaforty. W polu passe-partout po prawej u dołu sygnatura ołówkiem: "Issac Celnikier 1973/90". Po lewej u dołu: "E.A. VIII/XXV", po środku u dołu: "Détresse". Sygnatura artysty także na grafice (lustrzane odbicie).

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Category: Dzieła Sztuki

Similar objects