Central Judaica Database

Show description | Show all images

Szirim (Pieśni religijne)

wydawca A.M.Goldhar, Ostrowiec S/K, Rynek 28

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: Szirim (Pieśni religijne)

Author: wydawca A.M.Goldhar, Ostrowiec S/K, Rynek 28

Object identifier: 1

Provenance: druk M. Rozensztajna, Piotrków Trybunalski, Plac Trybunalski 4

Medium: papier

Technique: druk

Object description


Strona tytułowa:
"Pieśni (hebr. Szirim) - zawiera wszystkie pieśni z Nowogródka przeznaczone "Na dni odpoczynku" uporządkowane i wydane przez A.M.G. Roku 5699 małej rachuby. W prześwietnej drukarni J. M. Rozensztajn, jego światło niech świeci, z Piotrkowa."
Spis treści (środtytuły):
"Pieśń dla r(abina) Abrahama Ben Ezra z''l.
Światło.
Do świata.
Dusza grzesząca.
Strażnik Izraela.
Pieśń wędrowna.
Człowiek z prochu powstał.
Kolej żelazna.
W Turcji.
Seder "Tkufot"

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects