Central Judaica Database

Show description | Show all images

Mamorej Musor

Izaak Elchanan Waldszajn

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: Mamorej Musor

Author: Izaak Elchanan Waldszajn

Object identifier: 9

Provenance: Ostrowiec Świętokrzyski

Date: 1938/1939

Medium: papier

Technique: druk

Object description

Strona tytułowa:
"Z pomocą B-żą
Do proszącego
zawiera traktaty etyczne, listy i perły
autorstwa Izaaka Elchanana Waldszajna, nadzorcy Jesziwy „Bejs Josef” w Ostrowcu
Zeszyt 6
Wydane przez rabina p. Abrahama Mosze Goldhar, oby żył długo
Roku 5699 [1938/39] wg małej rachuby"
Spis treści:
1. Liist z Ameryki
2. Dlaczego właśnie ja
3. Przebudzenie 17. kislew
4. Człowiek sukcesu
5. Potęga wiary
6. List z Białegostoku
7. Perły w dziedzinie edukacji

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects