Central Judaica Database

Show description | Show all images

Druk Bajs-Josef

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: Druk Bajs-Josef

Object identifier: 29

Provenance: Ostrowiec Świętokrzyski

Date: 14/06/1939

Medium: papier/atrament

Technique: druk/rękopis

Object description

"Z pomocą B-żą
Wielka Jesziwa Bejs Josef w Ostrowcu
Centrum Jesziw Nowogródek Nr 132
Drzewo życia dla wspierających ją, niech dobroczyńców uszczęśliwia. Na świadectwo wdzięczności oraz błogosławieństwa Nr 132
Dla reb Simcha Narak [Norok] Z miasta Wodzisław Tytułem datku Suma 1 zł 35 gr Słownie złoty jeden tzydzieści pięć groszy Dnia 27 miesiąca siwan roku 5699 [14.06.1939]
Na wsparcie dla trzystu uczniów świętej Jesziwy, wśród których są uchodźcy z Rosji oraz Ukrainy, którzy niosą sztandar Tory i jej bojaźń wśród ucisku wielkiego i straszliwego zagrożenia. Pewni jesteśmy, iż także w przyszłych czasach z dobrego serca wspierać ją będzie, zasługi Tory zaś staną u prawicy wspierających ją, błogosławiąc ich potomstwem żywym, szęściem i bogactwem, bogosławieństwem i powodzeniem na wszelkich ścieżkach kierując go ku dobremu.
Kierownictwo Jesziwy"

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects