Central Judaica Database

Show description | Show all images

List Gerszona L. z Jeszywy Bejs Josef w Końskich do nauczyciela Cwi

Gerszon L.

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: List Gerszona L. z Jeszywy Bejs Josef w Końskich do nauczyciela Cwi

Author: Gerszon L.

Object identifier: 38/2

Provenance: Końskie

Date: lata 30. XX w.

Medium: papier/atrament

Technique: druk/rękopis

Object description

Nadawca:
Jeszywa Bejs Josef w Końskich
Adresat:
Nasz nauczyciel Cwi przewodniczący jesziwy(?)
Oby Pan zesłał pełne ozdrowienie dla dziewczynki Rywki córki Fajgi Lei spośród chorych ludu Izraela. Oto minęły już dwa tygodnie odkąd wysłaliśmy list z prośbą [nieczytelne] odnośnie sprawdzenia domu, obecnie wysyłam blankiet celem otrzymania zezwolenia.
Gerszon L [nieczytelne]

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects