Central Judaica Database

Show description | Show all images

List do rabina Mordechaja

Lipa Chaim Regensberg

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: List do rabina Mordechaja

Author: Lipa Chaim Regensberg

Object identifier: 43/7

Provenance: Starachowice

Date: lata 30. XX w.?

Medium: papier/atrament

Technique: rękopis

Object description

Nadawca:
Lipa Chaim Regensberg, Wierzbnik (Starachowice)
Adresat:
Rabi Mordechaj
Brak daty
Dobrego życia, pokoju i błogosławieństwa
Do wielce szanownego Rabina, mędrca, cadyka swego pokolenia, który bojaźń Bożą rozprzestrzenia, Pana i Rabina Mordechaja oby żył długo
W pierwszych słowach chciałem prosić mojego Pana i Rebe, by wybaczył mi, że do dnia dzisiejszego nie wysłałem żadnych wiadomości. Powód tego jest taki, że byłem bardzo zajęty różnymi sprawami, które musiałem załatwić. Mam nadzieję, że Rebe to zrozumie [nieczytelne]
Przesyłam Rebe także pozdrowienia od Wielkiego Mędrca, Cadyka Elchanan Wasserman2, oby żył długo [nieczytelne] jakieś jego nowe pisma. Przesyłam je razem tym samym posłańcem, uczniem jesziwy, prosząc jednocześnie, by Rebe wyświadczył mi przysługę i odpowiedział mi jak najszybciej. Nie słyszałem żadnych nowości odnośnie naszych różnych spraw, chodzi głównie o to, żeby nie działać pochopnie, gdyż każdy szczegół muszę dogłębnie zbadać i rozważyć z której strony będzie najlepszy tak jak polecili nam Hazal, a Pan będzie mnie prowadził ścieżką prostą i dobrą i pokieruje mną tak, bym nie zbłądził, Panie uchowaj. Prosiłbym również Rebe, oby żył długo, by wspominał mnie zawsze w swych modlitwach, wszystkie rzeczy, do których dążę, by dobry Pan pomógł dokończyć moje pisanie. Przekazuję pozdrowienia Rebe i całemu Kierownictwu, oby żyli długo [nieczytelne]
Tutaj w Wierzbniku,
Lipa Chaim Regensberg

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects