Central Judaica Database

Show description | Show all images

Dowód ubezpieczeniowy

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Inspektor Powiatowy w Opatowie

Is part of: Dom Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Aggregate description

Wszystkie obiekty w tym zespole zostały odnalezione na strychu Domu Heinego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 45. Kamienica została zbudowana przez Szmula Heinego, właściciela tartaku na Kuźni w 1913 roku. Według ostrowieckich historyków we wrześniu 1924 roku Związek Chrześcijańskich Cechów Rzemieślniczych założył w tym miejscu Męską Szkołę Dokształcającą Zawodową.Natomiast w latach 30 w Domu Heinego mieściła się Wyższa Szkoła Talmudyczna „Bejs Josef”, w której kształcono przyszłych rabinów. Szkoła prowadzona była przez Stowarzyszenie Popierania i Krzewienia Wiedzy Religijno – Talmudycznej w Ostrowcu Św. działające od 1929 roku. Jego założycielami byli rabin Mordka Szymonowicz, szechita (rytualny rzezak) Ajzyk Mendel Bułka i kupiec Chaskiel Fiszendler [Waldemar Brociek, Adam Penkalla, Regina Renz, Żydzi Ostrowieccy. Zarys dziejów, Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św. 1996]. W czasie wojny mieściła się tu siedziba Judenratu - Rady Żydowskiej powołanej na rozkaz Niemców.Podczas likwidacji getta w dniach 11-12 października 1942 roku Dom Heinego został zdewastowany, w efekcie czego prawdopodobnie nadpalone i zniszczone zostały również zebrane na strychu dokumenty tworzące archiwum przedwojennej szkoły talmudycznej. W 2012 r. członkowie Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki” przypadkowo natknęli się na archiwum, które następnie przekazali Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2014 roku dom został wyburzony.

Title: Dowód ubezpieczeniowy

Author: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Inspektor Powiatowy w Opatowie

Object identifier: 37

Provenance: Opatów /świętokrzyskie/Polska

Date: 31/07/1940

Medium: papier

Technique: druk/pieczęć/rękopis

Object description

Dowód ubezpieczeniowy potwierdzający ubezpieczenie nieruchomości w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Dokument wydany przez Dział Przymusowych Ubezpieczeń budowli od ognia, Inspektora Powiatowego w Opatowie w dniu 31 lipca 1940. Właściciel ubezpieczonej nieruchomości: Chaim-Lejb Baumsztein. Adres nieruchomości: Ostrowiec, Aleja 3go Maja 73. Numer dowodu ubezpieczeniowego: 52a. Dokument 4-stronnicowy. Na stronie pierwszej formularz z danymi i wysokością składek. Na drugiej stronie spis budynków składających się na nieruchomość: dom 3-piętrowy, magazyn zboża, szopa nad studnią, budka dla stróża, ustęp, jatka. Na stronie trzeciej i czwartej wyciąg z rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych.

Is part of collection: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Similar objects