Central Judaica Database

Show description | Show all images

Sztandar PPR Bund

Nieznany

Title: Sztandar PPR Bund

Author: Nieznany

Object identifier: MHRR/79

Previous owner purchase location: Częstochowa

Date: 1945-1948

Medium: płótno, farba

Technique: malowanie

Dimensions: wysokość- 92 cm, szerokość 144 cm

Object description

Sztandar wykonany z czerwonego płótna, podwójnie zszyty. Na awersie napis w półkolu: "Proletariusze Wszystkich Krajów Łączcie się", poniżej w dwóch poziomych rzędach: "BUND"/ Częstochowa. Napis namalowany białą farbą. Na rewersie napis o tej samej treści w języku hebrajskim. Bund czyli Powszechny Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji był organizacją lewicową i antysyjonistyczną. Założony w roku 1897 w Wilnie, swój program kierował głównie do ubogiej i średniozamożnej części społeczeństwa. Postulowano obronę interesów ekonomicznych tych warstw oraz zmianę systemu społeczno-gospodarczego. Była to organizacja o charakterze świeckim. Wspierała rozwój szkolnictwa i kultury w języku jidisz. Częstochowski oddział organizacji powstał w 1902 roku i miał siedzibę przy ulicy Piłsudskiego 17. W okresie międzywojennym liczył ok. 80 członków. Prezesem był Moszek Lederman, wiceprezesem Abram Rozenblat.Według poufnych sondaży przeprowadzonych pod koniec lat 30-tych, we władzach gminy żydowskiej ok. 11 % osób popierało Bund. Od 1922 wydawał czasopismo programowe "Arbeiter Cajtung". Partia była w ostrym konflikcie z konserwatywnym i ortodoksyjnym ruchem Agudas Isroel. W wyborach w 1931 roku, podczas wyborów do organów gminy żydowskiej Bund żądał aby gmina stała się narodowym,odrębnym samorządem o charakterze bezwyznaniowym. W tym okresie prowadzono również walkę z lewicową organizacją Poalej Syjon, często dość brutalnie rozbijając jej zgromadzenia. Niemniej popularność Bundu zaczęła wtedy wzrastać, w związku z narastaniem antysemickiej propagandy i kryzysu ekonomiczneg, postulowano także zwiększenie nakładów na edukację. Program cieszył się szczególną popularnością wśród radykalizującej się młodzieży. Częstochowski oddział partii stał na czele wszelkich demonstracji w obronie lokalnej społeczności żydowskiej. Organizacja współpracowała również z PPS w czynnym zwalczaniu bojówek "narodowców". Zdziesiątkowany w okresie II wojny światowej Bund działał do roku 1948- jego członkowie emigrowali lub przechodzili do PPR.

Is part of collection: Muzeum Sosnowiec - Pałac Schoena

Category: Pamiątki Historyczne

Rights: domena publiczna

Similar objects