Central Judaica Database

Show description | Show all images

Fotografia grupowa dolnośląskiego środowiska dziewiarskiego

Autor nieznany

Title: Fotografia grupowa dolnośląskiego środowiska dziewiarskiego

Author: Autor nieznany

Object identifier: MHŻP-B1131

Creation location: Dolny Śląsk

Date of creation: 2. poł. lat 40. XX w.

Medium: papier fotograficzny

Technique: fotografia analogowa

Dimensions: 12,9 x 18,2 cm

Object description

Fotografia przedstawia dwadzieścia ubranych na ciemno - także w robocze uniformy - i na tle ciemnej kotary kobiet, w trzech szeregach (dwa rzędy: osoby stojące, jeden: siedzące). Fotografia została ofiarowana Abramowi Kacmanowi, który jest widoczny wśród sfotografowanych (drugi od prawej w najniższym rzędzie), który przed wojną był działaczem związku trykociarzy, a po wojnie w Bielawie współorganizował sieć dolnośląskich żydowskich spółdzielni dziewiarskich. Kacmanowie wojnę przetrwali na Wschodzie: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi ZSRR. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane - to w tym właśnie okresie Abram zaangażował się w prace na rzecz spółdzielni - a potem przenieśli się do Warszawy (w której mieszkali przed wojną).

Cała historia rodzinna opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Tags: Kacman, Terbiler, Ziemie Odzyskane, spółdzielnie pracy, powojnie

Similar objects