Central Judaica Database

Show description | Show all images

Pokwitowanie wpłaty należności za radio

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Title: Pokwitowanie wpłaty należności za radio

Author: Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Object identifier: MHŻP-B1133

Exhibition location: Dzierżoniów, Polska

Dating on object - document issue date: 30/07/1948

Medium: papier

Technique: druk, rękopis, pieczątka

Dimensions: 9,9 x 18,9 cm

Object description

Pokwitowanie, o nrze 000688, wpłaty należności za odbiornik radiowy (jak wynika z innych dokumentów, dotyczących późniejszego transportu mienia do Warszawy, był to odbiornik określany jako "EFL. 3-lampowy"). Jeden z dokumentów, które pokazują próby normalizowania warunków bytowych rodziny budującej od nowa życie po przybyciu do Polski z ZSRR; jednocześnie - świadectwo funkcjonowania administracji polskiej zarządzającej na tzw. Ziemiach Odzyskanych mieniem poniemieckim. Kacmanowie wojnę przetrwali na Wschodzie: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi ZSRR. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Cała historia rodzinna opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Tags: Kacman, Terbiler, mienie poniemieckie, Ziemie Odzyskane, powojnie

Similar objects