Central Judaica Database

Show description | Show all images

Prośba do Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Warszawski

Title: Prośba do Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu

Author: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Warszawski

Object identifier: MHŻP-B1135

Creation location: Warszawa, Polska

Date of creation: 30/12/1950

Medium: papier

Technique: maszynopis, rękopis, druk, pieczątka

Dimensions: 14,9 x 20,6 cm

Object description

Pismo do Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu w sprawie umożliwienia pracownikowi Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uzyskania zezwolenia na przewóz mebli. Związane z przenosinami Kacmanów z Dolnego Śląska - miejsca, w którym osiedleni zostali po powrocie po wojnie ze Wschodu - do Warszawy i przewożeniem między innymi mebli zakupionych w 1947 od Celiny Libsig (umowa w zbiorach Muzeum POLIN, ob. nr MHŻP-B1132) czy ruchomości poniemieckich (zob. pokwitowania MHŻP-B1133 i MHŻP-B1134 oraz zaświadczenie MHŻP-B1137). Podpis: Issat, obok trójkątna czerwona pieczątka Wydziału Ogólno-Administracyjnego Komitetu Warszawskiego PZPR. Pismo z l.dz. 2381/50. Na papierze kancelaryjnym Wydziału. Kacmanowie wojnę przetrwali na Wschodzie: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi ZSRR. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Cała historia rodzinna opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Tags: Kacman, Terbiler, Ziemie Odzyskane, mienie poniemieckie, powojnie

Similar objects