Central Judaica Database

Show description | Show all images

Zaświadczenie własności mienia ruchomego

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Title: Zaświadczenie własności mienia ruchomego

Author: Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Object identifier: MHŻP-B1137

Exhibition location: Dzierżoniów, Polska

Dating on object - document issue date: 14/04/1947

Medium: papier

Technique: druk, maszynopis, rękopis, pieczątka

Dimensions: 30 x 21 cm

Object description

Zaświadczenie, nr II/531/K, potwierdzające własność wymienionych w wykazie przedmiotów, głównie mebli.Część przedmiotów stanowi mienie zakupione od Celiny Libsig (zob. ob. nr MHŻP-B1132). Jeden z dokumentów, które pokazują próby normalizowania warunków bytowych rodziny budującej od nowa życie po przybyciu do Polski z ZSRR, a jednocześnie świadectwo funkcjonowania administracji polskiej zarządzającej na tzw. Ziemiach Odzyskanych mieniem poniemieckim. Kacmanowie wojnę przetrwali na Wschodzie: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi ZSRR. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Cała historia rodzinna opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Tags: Kacman, Terbiler, Ziemie Odzyskane, mienie poniemieckie, powojnie

Similar objects