Central Judaica Database

Show description | Show all images

Zezwolenie dla Walisza Kacmana na przewiezienie pianina

Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Title: Zezwolenie dla Walisza Kacmana na przewiezienie pianina

Author: Obwodowy Urząd Likwidacyjny w Dzierżoniowie

Object identifier: MHŻP-B1138

Exhibition location: Dzierżoniów, Polska

Dating on object - document issue date: 18/08/1947

Medium: papier

Technique: druk, maszynopis, rękopis, pieczątka

Dimensions: 29,6 x 20,9 cm

Object description

Zezwolenie, z nrem III/5011/47, dla Walisza Kacmana (w dokumencie: Wolisza; Walisz miał wówczas 11 lat) na przewiezienie pianina marki Franc Lehr z domu znajdującego się w Bielawie przy ulicy Świerczewskiego. Dokument niezbędny do transportu mienia w okresie zwalczanego przez administrację szabrownictwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych.Jeden z dokumentów, które pokazują próby normalizowania warunków bytowych rodziny budującej od nowa życie po przybyciu do Polski z ZSRR, a jednocześnie świadectwo funkcjonowania administracji polskiej zarządzającej na tzw. Ziemiach Odzyskanych mieniem poniemieckim. Kacmanowie wojnę przetrwali na Wschodzie: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi ZSRR. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Cała historia rodzinna opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Tags: Kacman, Terbiler, Ziemie Odzyskane, mienie poniemieckie, powojnie

Similar objects