Central Judaica Database

Show description | Show all images

List do Perły Kacman, w kopercie

Anna[?] Tabulska

Title: List do Perły Kacman, w kopercie

Author: Anna[?] Tabulska

Object identifier: MHŻP-B1108/a-b

Creation location: Warszawa, Polska

Date of creation: 29/04/1968

Medium: (karton ?) papier kremowy

Technique: rękopis, druk

Dimensions: 14,7 x 21 cm, 11,5 x 16 cm

Object description

List Anny (imię niepewne) Tabulskiej do Perły Kacman z 29 IV 1968, na papierze i w kopercie firmowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Tabulska była sekretarką profesora Jerzego Pniewskiego, przewodniczącego Komisji Dziekańskiej Wydziału Fizyki i Matematyki UW do sprawy ponownego przyjęcia studentów z rozwiązanego w Marcu 1968 III roku tego wydziału (wszyscy studenci rozwiązanych lat musieli zostać ponownie przyjęci, na podstawie rekomendacji odpowiednich Komisji Dziekańskich, które zatwierdzała następnie Uniwersytecka Komisja Senacka). List został dostarczony osobiście przez p. Tabulską wieczorem 29 IV, do rąk rodziców adresatki, Abrama i Chany Kacman. Perła, obawiając się prewencyjnych aresztowań przed 1 V, wyjechała wówczas poza Warszawę, do Mikołajek. Po rozmowie p. Tabulskiej z rodzicami Perły, wymieniony w liście termin został przełożony na 2 V, na godz. 8.15, o czym rodzice zawiadomili Perłę, wysyłając telegram na poste restante w Mikołajkach. Rozmowa z prof. Pniewskim i resztą Komisji Dziekańskiej dotyczyła problemów z formalnym przywróceniem Perły na studia – Komisja Senacka, mimo pozytywnej rekomendacji Komisji Dziekańskiej, nie chciała się zgodzić na przyjęcie dwóch studentek: Perły Kacman z III roku fizyki i Heleny Brus z III roku matematyki. Prof. Pniewski nie uzyskawszy od oponentów uzasadnienia, nie zgodził się na to i poprosił o przełożenie posiedzenia Komisji Senackiej o tydzień, w celu zapoznania się ze sprawą. Nowy termin Komisji Senackiej został wyznaczony na 2 V po południu, stąd właśnie sprawa była tak pilna; wobec tego, że dokumenty obu studentek zaginęły z dziekanatu, profesor chciał dowiedzieć się od Perły, jakich zarzutów może się spodziewać. Wypadek Heleny Brus, córki prof. Włodzimierza Brusa, ekonomisty zmuszonego wówczas do wyjazdu z PRL, był dla niego jasny. Gdy zrozumiał, że w przypadku Perły sprzeciw wynika wyłącznie z faktu, że przyjaźni się z aresztowanymi studentami i, prawdopodobnie, także z pasującego do kampanii antysemickiej nazwiska, nie dopuścił do usunięcia obu tych studentek ze studiów grożąc tym, że też odejdzie z Uniwersytetu. Czynniki partyjne Komisji Senackiej nakazały w związku z tym usunięcie z listy studentów III roku fizyki Włodzimierza Puzyny, bardzo aktywnego działacza ruchu studenckiego, którego prof. Pniewskiemu nie udało się wybronić.

Perła Kacman nie wyemigrowała z Polski. W zbiorach cyfrowych projektu historii mówionej POLIN znajduje się jej relacja, zob. fragmenty nagrania.Cała historia rodziny Perły Kacman opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Is part of collection: Muzeum Historii Żydów Polskich

Category: Pamiątki Historyczne

Tags: marzec ’68, Uniwersytet Warszawski, Kacman, Jerzy Pniewski, fizyka

Similar objects