Central Judaica Database

Show description | Show all images

Dokument dotyczący Abrama Dawidowicza Kacmana

Kołchoz w Steckówce Nowe Życie

Title: Dokument dotyczący Abrama Dawidowicza Kacmana

Author: Kołchoz w Steckówce Nowe Życie

Type: DZB.413.211.2017/3.2

Exhibition location: Steckówka (wieś), obecnie Ukraina

Dating on object - document issue date: 27/11/1940

Medium: papier

Technique: rękopis, pieczątka; druk

Dimensions: 13,5 x 14,1 cm

Object description

Dokument w języku rosyjskim z ukraińskimi pieczątkami dotyczący Abrama Dawidowicza Kacmana, na wtórnie wykorzystanym fragmencie karty z drukiem tabeli. Brak numerów. Zaświadczenie dotyczące przebywania w Steckówce i pracy w kołchozie Nowe Życie. Dokument z okresu pierwszego etapu (1939-1941) ucieczki Chany i Abrama Kacmana z synem Waliszem z Warszawy na wschód. Kacmanowie wojnę przetrwali w ZSRR: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi Związku Radzieckiego. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Historia rodzin Terbilerów i Kacmanów opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Tags: Kacman, Terbiler, ZSRR, II wojna światowa, komunizm, kołchozy

Similar objects