Central Judaica Database

Show description | Show all images

Opinia o pracowniku Abramie Dawidowiczu Kacmanie

Instytucja nieznana (fabryka samolotów z okolic Kujbyszewa)

Title: Opinia o pracowniku Abramie Dawidowiczu Kacmanie

Author: Instytucja nieznana (fabryka samolotów z okolic Kujbyszewa)

Object identifier: DZB.413.211.2017/3.8

Exhibition location: okolice Kujbyszewa, ob. Rosja

Dating on object - document issue date: [połowa 1945]

Medium: papier

Technique: maszynopis, rękopis, pieczątka

Dimensions: 14,5 x 21,3 cm

Object description

Dokument w języku rosyjskim: charakterystyka pracownika Abrama Dawidowicza Kacmana, pracującego od maja 1942 w - najpewniej - fabryce samolotów. W dokumencie pojawia się skrót jednostki Armii Pracy: II NKAP - Narodnoj Komissariat Awiacjonnej Pramyszliennosti, czyli Ludowy Komisariat Przemysłu Lotniczego ZSRR. Brak wskazanej miejscowości - wiadomo z innych dokumentów (świadectwo Walisza Kacmana), że były to okolice Kujbyszewa. Okazał się dobrym, zdyscyplinowanym robotnikiem i był niejednokrotnie premiowany za dobre wyniki. Podpisy: Limonczik, naczelnik biura; Szejn[?], główny księgowy. W dokumencie najpewniej celowo nie podano żadnych dokładnych wskazań geograficznych ani nazw - ze względów ścisłego bezpieczeństwa wojskowego. Kacmanowie wojnę przetrwali w ZSRR: uciekli najpierw w 1939 na Ukrainę, a w 1941 (po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej) przebywali w głębi Związku Radzieckiego. Do Polski w jej nowych granicach wrócili w 1945, najpierw na tzw. Ziemie Odzyskane, potem przenieśli się do Warszawy, w której mieszkali przed wojną.

Historia rodzin Terbilerów i Kacmanów opowiedziana jest na portalu Wirtulany Sztetl.

Tags: Kacman, Terbiler, ZSRR, II wojna światowa, komunizm

Similar objects